Egra

Egra, Enköpings Grafiska AB startades 1984 av Bertil Danielsson som då köpte det av Bahco Ventilation. Från att ha varit Bahcos interna tryckeri så har vi idag hela Enköping med närområde som kunder. Våra kunder är idag allt från egen företagaren till börsnoterade företag.

Läs mer om företaget och vad vi sysslar med under Om oss

Vi trycker endast på miljövänligt papper

801